Prace badawczo-rozwojowe

Poszerzaj wiedzę na temat obróbki CNC i innych nowoczesnych technologii produkcji korzystając z naszych poradników.

Prace badawczo-rozwojowe

W ramach realizowanych prac badawczo-rozwojowych dotyczących procesów chłodzenia narzędzi skrawających podczas obróbki trudno-skrawalnych materiałów, prowadzimy szereg eksperymentów badawczych dotyczących nowych rozwiązań konstrukcyjnych układów chłodzenia.

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone są przez zespół naukowo-techniczny przedsiębiorstwa.

ZESPÓŁ B&R